Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0295(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0183/2013

Pateikti tekstai :

A7-0183/2013

Debatai :

PV 11/06/2013 - 5
CRE 11/06/2013 - 5

Balsavimas :

PV 12/06/2013 - 8.8
CRE 12/06/2013 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 25/02/2014 - 5.15
CRE 25/02/2014 - 5.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0257
P7_TA(2014)0124

Protokolas
Antradienis, 2013 m. birželio 11 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

5. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo [COM(2012)0617 - C7-0358/2012- 2012/0295(COD)] – Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas Emer Costello (A7-0183/2013)

Emer Costello pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo László Andor (Komisijos narys).

Kalbėjo: Derek Vaughan (BUDG komiteto nuomonės referentas), Younous Omarjee (REGI komiteto nuomonės referentas), Marc Tarabella (AGRI komiteto nuomonės referentas), Marije Cornelissen (FEMM komiteto nuomonės referentė), Csaba Őry PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Milan Cabrnoch ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Sergio Gutiérrez Prieto pateiktą klausimą), Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Nicole Sinclaire, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Marielle de Sarnez, Elisabeth Schroedter ir Patricia van der Kammen.

Kalbėjo Dimitar Stoyanov dėl pakėlus mėlynąją kortelę pateikiamų klausimų procedūros.

Kalbėjo: Sari Essayah, Alejandro Cercas, Niccolò Rinaldi, Dimitar Stoyanov, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Frédéric Daerden, Regina Bastos, Sergio Gutiérrez Prieto ir Patrizia Toia.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Silvia Costa, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Claudio Morganti, Rareş-Lucian Niculescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Jean Lambert, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Richard Howitt, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach ir Maria do Céu Patrão Neves.

Kalbėjo László Andor.

(diskusijų tęsinys: punktas 7 protokolo 11.6.2013)

Teisinė informacija - Privatumo politika