Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0295(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0183/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0183/2013

Debates :

PV 11/06/2013 - 5
CRE 11/06/2013 - 5

Balsojumi :

PV 12/06/2013 - 8.8
CRE 12/06/2013 - 8.8
Balsojumu skaidrojumi
PV 25/02/2014 - 5.15
CRE 25/02/2014 - 5.15
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0257
P7_TA(2014)0124

Protokols
Otrdiena, 2013. gada 11. jūnijs - Strasbūra

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds ***I (debates)
Stenogramma

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fondu [COM(2012)0617 - C7-0358/2012- 2012/0295(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Emer Costello (A7-0183/2013).

Emer Costello iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās László Andor (Komisijas loceklis).

Uzstājās Derek Vaughan (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Younous Omarjee (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Marc Tarabella (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Marije Cornelissen (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Csaba Őry PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Milan Cabrnoch ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sergio Gutiérrez Prieto, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Nicole Sinclaire, pie grupām nepiederoša deputāte, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Marielle de Sarnez, Elisabeth Schroedter un Patricia van der Kammen.

Uzstājās Dimitar Stoyanov par zilās kartītes jautājumu uzdošanas procedūru.

Uzstājās Sari Essayah, Alejandro Cercas, Niccolò Rinaldi, Dimitar Stoyanov, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Frédéric Daerden, Regina Bastos, Sergio Gutiérrez Prieto un Patrizia Toia.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Silvia Costa, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Claudio Morganti, Rareş-Lucian Niculescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Jean Lambert, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Richard Howitt, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach un Maria do Céu Patrão Neves.

Uzstājās László Andor.

(Debašu turpinājumu skatīt 11.06.2013. protokola 7. punktā.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika