Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 11 juni 2013 - Strasbourg

7. Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt ***I (fortsättning på debatten)
Fullständigt förhandlingsreferat

(första delen av debatten: se punkt 5 i protokollet av den 11.6.2013)

Talare: Emer Costello (föredragande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 12.6.2013.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.25 och återupptogs kl. 11.35.)

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy