Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 11 юни 2013 г. - Страсбург

14. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Anna Maria Corazza Bildt и Amalia Sartori съобщават, че са присъствали, но поради технически причини не са могли да гласуват по време на първата част от времето за гласуване.

Правна информация - Политика за поверителност