Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 11 juni 2013 - Strasbourg

14. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Anna Maria Corazza Bildt och Amalia Sartori hade låtit meddela att de varit närvarande men att de av tekniska skäl inte hade kunnat delta i omröstningarna under den första delen av dagens omröstning.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy