Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0242(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0432/2012

Rozpravy :

PV 11/06/2013 - 16
CRE 11/06/2013 - 16

Hlasování :

PV 12/06/2013 - 8.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0258

Zápis
Úterý, 11. června 2013 - Štrasburk

16. Stanovení norem pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění) ***II - Žádost o mezinárodní ochranu podaná státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění) ***II - Zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů ***I - Přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany (přepracované znění) ***II (rozprava)
Doslovné záznamy

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)
[14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění) [15605/3/2012 – C7-0164/2013 – 2008/0243(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému „EURODAC“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. […/…] (, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států,) a pro podávání žádostí donucovacích orgánů členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému EURODAC pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (přepracované znění) [COM(2008)0825 - C6-0475/2008- 2008/0242(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění) [08260/2/2013 - C7-0163/2013- 2009/0165(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)

Antonio Masip Hidalgo, Cecilia Wikström, Monica Luisa Macovei a Sylvie Guillaume uvedli doporučení pro druhé čtení a zprávu.

Vystoupili: Lucinda Creighton (úřadující předsedkyně Rady) a Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Georgios Papanikolaou za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Renate Weber za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Krisztina Morvai, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Philip Claeys nezařazený, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Sarah Ludford, Franziska Keller, Ryszard Czarnecki, Lorenzo Fontana, Cornelis de Jong, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bruno Gollnisch, Andrew Henry William Brons, Manfred Weber, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Hélène Flautre, Frank Vanhecke, Auke Zijlstra, Véronique Mathieu Houillon, Ioan Enciu a Judith Sargentini.

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

Vystoupili: Mara Bizzotto, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carmen Romero López, Nikos Chrysogelos, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Carlo Casini, Antigoni Papadopoulou, Hubert Pirker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Franz Obermayr, Dimitrios Droutsas, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Krisztina Morvai, Salvatore Iacolino, Anna Hedh, Monika Flašíková Beňová, Josef Weidenholzer a Ismail Ertug, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jarosław Leszek Wałęsa.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Maria Corazza Bildt, Ana Miranda, Claudio Morganti, Claudette Abela Baldacchino, Jaroslav Paška, Franz Obermayr a Petru Constantin Luhan.

Vystoupili: Cecilia Malmström, Lucinda Creighton, Antonio Masip Hidalgo, Cecilia Wikström, Monica Luisa Macovei a Sylvie Guillaume.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.5 zápisu ze dne 12.6.2013, bod 8.6 zápisu ze dne 12.6.2013, bod 8.9 zápisu ze dne 12.6.2013 a bod 8.7 zápisu ze dne 12.6.2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí