Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0242(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0432/2012

Dezbateri :

PV 11/06/2013 - 16
CRE 11/06/2013 - 16

Voturi :

PV 12/06/2013 - 8.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0258

Proces-verbal
Marţi, 11 iunie 2013 - Strasbourg

16. Stabilirea unor standarde pentru primirea solicitanţilor de protecție internațională (reformare) ***II - Cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare) ***II - Instituirea sistemului „EURODAC” pentru compararea amprentelor digitale ***I - Acordarea și retragerea protecției internaționale (reformare) ***II (dezbatere)
Stenograma

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare) [14654/2/2012 - C7-0165/2013- 2008/0244(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid (reformare) [15605/3/2012 - C7-0164/2013- 2008/0243(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea sistemului „EURODAC” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. […/…] [de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid] și privind cererea autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare cu datele EURODAC în scopul aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (versiune reformată) [COM(2008)0825 - C6-0475/2008- 2008/0242(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (reformare) [08260/2/2013 - C7-0163/2013- 2009/0165(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)

Antonio Masip Hidalgo, Cecilia Wikström, Monica Luisa Macovei şi Sylvie Guillaume îşi prezintă recomandările pour la deuxième lecture et le rapport.

Au intervenit: Lucinda Creighton (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Georgios Papanikolaou, în numele Grupului PPE, Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Krisztina Morvai, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL, Philip Claeys, neafiliat, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Sarah Ludford, Franziska Keller, Ryszard Czarnecki, Lorenzo Fontana, Cornelis de Jong, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Bruno Gollnisch, Andrew Henry William Brons, Manfred Weber, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Hélène Flautre, Frank Vanhecke, Auke Zijlstra, Véronique Mathieu Houillon, Ioan Enciu şi Judith Sargentini.

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

Au intervenit: Mara Bizzotto, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carmen Romero López, Nikos Chrysogelos, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Carlo Casini, Antigoni Papadopoulou, Hubert Pirker, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Franz Obermayr, Dimitrios Droutsas, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Krisztina Morvai, Salvatore Iacolino, Anna Hedh, Monika Flašíková Beňová, Josef Weidenholzer şi Ismail Ertug, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jarosław Leszek Wałęsa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Maria Corazza Bildt, Ana Miranda, Claudio Morganti, Claudette Abela Baldacchino, Jaroslav Paška, Franz Obermayr şi Petru Constantin Luhan.

Au intervenit: Cecilia Malmström, Lucinda Creighton, Antonio Masip Hidalgo, Cecilia Wikström, Monica Luisa Macovei şi Sylvie Guillaume.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 12.6.2013, punctul 8.6 al PV din 12.6.2013, punctul 8.9 al PV din 12.6.2013 şi punctul 8.7 al PV din 12.6.2013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate