Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0242(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0200/2012

Rozpravy :

PV 11/06/2013 - 17
CRE 11/06/2013 - 17

Hlasování :

PV 12/06/2013 - 8.10
CRE 12/06/2013 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0259

Zápis
Úterý, 11. června 2013 - Štrasburk

17. Hodnotící mechanismus k ověření uplatňování schengenského acquis ***I - Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Rady o vytvoření hodnotícího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis [10273/2013 - C7-0160/2013- 2010/0312(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006 s cílem stanovit společná pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích [COM(2011)0560 - C7-0248/2011- 2011/0242(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Renate Weber (A7-0200/2012)

Carlos Coelho a Renate Weber uvedli zprávy.

Vystoupily Lucinda Creighton (úřadující předsedkyně Rady) a Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Ioan Enciu za skupinu S&D, Renate Weber, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Peter van Dalen za skupinu ECR, Lorenzo Fontana za skupinu EFD, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Auke Zijlstra nezařazený, a Véronique Mathieu Houillon.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Robert Goebbels, Judith Sargentini, Oldřich Vlasák, Gerard Batten, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Robert Goebbels a Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Georgios Papanikolaou, Juan Fernando López Aguilar, Franziska Keller, Adam Bielan, Nikolaos Salavrakos, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Vicky Ford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marco Scurria, Jacek Protasiewicz, Monika Flašíková Beňová, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Frank Engel a Monika Panayotova.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Danuta Jazłowiecka, Andreas Mölzer, Lena Kolarska-Bobińska a Krisztina Morvai.

Vystoupili: Cecilia Malmström, Carlos Coelho a Renate Weber.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 12.6.2013 a bod 8.11 zápisu ze dne 12.6.2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí