Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0242(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0200/2012

Arutelud :

PV 11/06/2013 - 17
CRE 11/06/2013 - 17

Hääletused :

PV 12/06/2013 - 8.10
CRE 12/06/2013 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0259

Protokoll
Teisipäev, 11. juuni 2013 - Strasbourg

17. Hindamismehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks ***I - Sisepiiridel piirikontrolli ajutine taaskehtestamine ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks [10273/2013 - C7-0160/2013- 2010/0312(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006, et sätestada ühiseeskirjad sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kohta erandjuhtudel [COM(2011)0560 - C7-0248/2011- 2011/0242(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Renate Weber (A7-0200/2012)

Carlos Coelho ja Renate Weber tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Lucinda Creighton (nõukogu eesistuja) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Ioan Enciu fraktsiooni S&D nimel, Renate Weber, Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel, Lorenzo Fontana fraktsiooni EFD nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Auke Zijlstra (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Véronique Mathieu Houillon.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Robert Goebbels, Judith Sargentini, Oldřich Vlasák, Gerard Batten, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Robert Goebbels ja Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Georgios Papanikolaou, Juan Fernando López Aguilar, Franziska Keller, Adam Bielan, Nikolaos Salavrakos, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Vicky Ford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marco Scurria, Jacek Protasiewicz, Monika Flašíková Beňová, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Frank Engel ja Monika Panayotova.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Danuta Jazłowiecka, Andreas Mölzer, Lena Kolarska-Bobińska ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Carlos Coelho ja Renate Weber.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.6.2013protokoll punkt 8.10 ja 12.6.2013protokoll punkt 8.11.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika