Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0242(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0200/2012

Debatten :

PV 11/06/2013 - 17
CRE 11/06/2013 - 17

Stemmingen :

PV 12/06/2013 - 8.10
CRE 12/06/2013 - 8.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0259

Notulen
Dinsdag 11 juni 2013 - Straatsburg

17. Evaluatiemechanisme voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis ***I - Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het ontwerp van verordening van de Raad over de instelling van een evaluatiemechanisme om de toepassing van het Schengenacquis te controleren [10273/2013 - C7-0160/2013- 2010/0312(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 teneinde te voorzien in gemeenschappelijke regels inzake de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden [COM(2011)0560 - C7-0248/2011- 2011/0242(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Renate Weber (A7-0200/2012)

Carlos Coelho en Renate Weber leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Lucinda Creighton (fungerend voorzitter van de Raad) en Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Ioan Enciu, namens de S&D-Fractie, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Lorenzo Fontana, namens de EFD-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Auke Zijlstra, niet-fractiegebonden lid, en Véronique Mathieu Houillon.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Robert Goebbels, Judith Sargentini, Oldřich Vlasák, Gerard Batten, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Robert Goebbels en Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Georgios Papanikolaou, Juan Fernando López Aguilar, Franziska Keller, Adam Bielan, Nikolaos Salavrakos, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Vicky Ford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marco Scurria, Jacek Protasiewicz, Monika Flašíková Beňová, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Frank Engel en Monika Panayotova.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Danuta Jazłowiecka, Andreas Mölzer, Lena Kolarska-Bobińska en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström, Carlos Coelho en Renate Weber.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 12.6.2013 en punt 8.11 van de notulen van 12.6.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid