Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0242(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0200/2012

Dezbateri :

PV 11/06/2013 - 17
CRE 11/06/2013 - 17

Voturi :

PV 12/06/2013 - 8.10
CRE 12/06/2013 - 8.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0259

Proces-verbal
Marţi, 11 iunie 2013 - Strasbourg

17. Un mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen ***I - Reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea unui mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen [10273/2013 - C7-0160/2013- 2010/0312(NLE)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în circumstanțe excepționale [COM(2011)0560 - C7-0248/2011- 2011/0242(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Renate Weber (A7-0200/2012)

Carlos Coelho şi Renate Weber îşi prezintă rapoartele .

Au intervenit: Lucinda Creighton (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Ioan Enciu, în numele Grupului S&D, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, Lorenzo Fontana, în numele Grupului EFD, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Auke Zijlstra, neafiliat, şi Véronique Mathieu Houillon.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Robert Goebbels, Judith Sargentini, Oldřich Vlasák, Gerard Batten, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Robert Goebbels şi Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Georgios Papanikolaou, Juan Fernando López Aguilar, Franziska Keller, Adam Bielan, Nikolaos Salavrakos, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Vicky Ford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marco Scurria, Jacek Protasiewicz, Monika Flašíková Beňová, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Frank Engel şi Monika Panayotova.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Danuta Jazłowiecka, Andreas Mölzer, Lena Kolarska-Bobińska şi Krisztina Morvai.

Au intervenit: Cecilia Malmström, Carlos Coelho şi Renate Weber.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.10 al PV din 12.6.2013 şi punctul 8.11 al PV din 12.6.2013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate