Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0308(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0278/2012

Arutelud :

PV 11/06/2013 - 18
CRE 11/06/2013 - 18

Hääletused :

PV 12/06/2013 - 8.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0261

Protokoll
Teisipäev, 11. juuni 2013 - Strasbourg

18. Teatavat liiki ettevõtjate finantsaruanded ja nendega seotud aruanded ***I - Läbipaistvuse nõuded teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta [COM(2011)0684 - C7-0393/2011- 2011/0308(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Klaus-Heiner Lehne (A7-0278/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/109/EÜ (läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele) ja komisjoni direktiivi 2007/14/EÜ [COM(2011)0683 - C7-0380/2011- 2011/0307(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Arlene McCarthy (A7-0292/2012)

Klaus-Heiner Lehne ja Arlene McCarthy tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Michel Barnier (komisjoni liige).

Sõna võtsid Wolf Klinz (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Fiona Hall (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Helmut Scholz (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Sirpa Pietikäinen (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel, Evelyn Regner fraktsiooni S&D nimel, Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Raffaele Baldassarre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cecilia Wikström, Sergio Gaetano Cofferati, Michael Cashman, Olle Ludvigsson, Mojca Kleva Kekuš, Frédéric Daerden ja Alexander Mirsky.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Theodor Dumitru Stolojan.

Sõna võtsid Michel Barnier, Klaus-Heiner Lehne ja Arlene McCarthy.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.6.2013protokoll punkt 8.12 ja 12.6.2013protokoll punkt 8.13.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika