Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 11. kesäkuuta 2013 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut ruoat, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet ja painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet ***II (keskustelu)
 4.Yhdysvaltojen suorittama EU:n kansalaisten internetvalvonta (NSA:n PRISM-ohjelma) (keskustelu)
 5.Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto ***I (keskustelu)
 6.Tervetulotoivotukset
 7.Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto ***I (jatkoa keskustelulle)
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)
 10.Äänestykset
  
10.1.Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 68. istunto (työjärjestyksen 97 artiklan 4 kohta) (äänestys)
  
10.2.Turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskeva pitkän aikavälin suunnitelma - 1 ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
10.3.Jacek Olgierd Kurskin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
10.4.Malgorzata Handzlikin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
10.5.Alexander Alvaron parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
10.6.Euroopan kuluttajapolitiikan uudet tavoitteet (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
10.7.Oikeusapu rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeuden alan riita-asioissa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
10.8.Teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonta ***II (äänestys)
  
10.9.Imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut ruoat, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet ja painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet ***II (äänestys)
  
10.10.Terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille ***I (äänestys)
  
10.11.Turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskeva pitkän aikavälin suunnitelma - 2 ***I (äänestys)
  
10.12.Järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja rahanpesu (äänestys)
 11.Juhlaistunto - Slovenia
 12.Äänestykset (jatkoa)
  
12.1.Sosiaalinen asuntotuotanto Euroopan unionissa (äänestys)
  
12.2.Naisten koulutuksellinen ja ammatillinen liikkuvuus (äänestys)
  
12.3.Kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmä (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 16.Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevat vaatimukset (uudelleenlaadittu) ***II - Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus (uudelleenlaadittu) ***II - Eurodac-järjestelmän perustaminen sormenjälkien vertailua varten ***I - Kansainvälisen suojelun myöntäminen tai poistaminen (uudelleenlaadittu) ***II (keskustelu)
 17.Arviointimekanismin perustaminen Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ***I - Rajavalvonnan väliaikainen palauttaminen sisärajoille ***I (keskustelu)
 18.Tietyntyyppisten yritysten tilinpäätökset ja niihin liittyvät kertomukset ***I - Säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvät avoimuusvaatimukset ***I (keskustelu)
 19.Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
 20.Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus ***I (keskustelu)
 21.Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukauttamisaste kalenterivuodeksi 2013 ***I (keskustelu)
 22.Määrärahojen siirrot
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (199 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (2933 kb) 
 
Pöytäkirja (146 kb) Läsnäololista (51 kb) Äänestysten tulokset (381 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1132 kb) 
 
Pöytäkirja (251 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (352 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2690 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö