Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Torek, 11. junij 2013 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Živila, namenjena dojenčkom in majhnim otrokom, in živila za posebne zdravstvene namene ***II (razprava)
 4.Internetno spremljanje državljanov EU s strani ZDA (program PRISM agencije ZDA za nacionalno varnost) (razprava)
 5.Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim ***I (razprava)
 6.Dobrodošlica
 7.Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim ***I (nadaljevanje razprave)
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Popravki (člen 216 Poslovnika)
 10.Čas glasovanja
  
10.1.68. zasedanje generalne skupščine Združenih narodov (člen 97(4) Poslovnika) (glasovanje)
  
10.2.Dolgoročni načrt za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže -1 ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.3.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Jacku Olgierdu Kurskemu (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.4.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Malgorzati Handzlik (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.5.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Alexandru Alvaru (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.6.Nova agenda za evropsko potrošniško politiko (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.7.Pravna pomoč v čezmejnih civilnih in gospodarskih sporih (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.8.Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov ***II (glasovanje)
  
10.9.Živila, namenjena dojenčkom in majhnim otrokom, in živila za posebne zdravstvene namene ***II (glasovanje)
  
10.10.Zdravstvene in varnostne zahteve v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) ***I (glasovanje)
  
10.11.Dolgoročni načrt za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže - 2 ***I (glasovanje)
  
10.12.Organizirani kriminal, korupcija in pranje denarja (glasovanje)
 11.Slavnostna seja - Slovenija
 12.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
12.1.Socialna stanovanja v Evropski uniji (glasovanje)
  
12.2.Mobilnost žensk na področju izobraževanja in zaposlovanja (glasovanje)
  
12.3.Elektronsko cestninjenje in sistem vinjet za lahka osebna vozila (glasovanje)
 13.Obrazložitve glasovanja
 14.Popravki in namere glasovanja
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 16.Standardi za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev) ***II - Prošnja za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovljena različica) ***II - Vzpostavitev sistema „EURODAC“ za primerjavo prstnih odtisov ***I - Priznanje in odvzem statusa mednarodne zaščite (prenovitev) ***II (razprava)
 17.Ocenjevalni mehanizem za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda ***I - Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah ***I (razprava)
 18.Računovodski izkazi in povezana poročila nekaterih oblik podjetij ***I - Zahteve v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu ***I (razprava)
 19.Letno poročilo o konkurenčni poltiki (razprava)
 20.Nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov ***I (razprava)
 21.Prilagoditvena stopnja za neposredna plačila, določena v Uredbi (ES) št. 73/2009, za koledarsko leto 2013 ***I (razprava)
 22.Prerazporeditev sredstev
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (196 kb) Seznam navzočih (64 kb)    Izid poimenskega glasovanja (2933 kb) 
 
Zapisnik (174 kb) Seznam navzočih (51 kb) Izidi glasovanj (296 kb) Izid poimenskega glasovanja (1143 kb) 
 
Zapisnik (265 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (542 kb) Izid poimenskega glasovanja (2734 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov