Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2658(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000063/2013 (B7-0208/2013)

Debatter :

PV 12/06/2013 - 2
CRE 12/06/2013 - 2

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 12 juni 2013 - Strasbourg

2. Finansiella tjänster: Brist på framsteg i rådet och kommissionens försenade antagande av vissa förslag (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000063/2013) från Sharon Bowles, för utskottet ECON, till rådet: Bristande framsteg i rådet i behandlingen av ärenden på området för finansiella tjänster (2013/2658(RSP)) (B7-0208/2013)

Fråga för muntligt besvarande (O-000065/2013) från Sharon Bowles, för utskottet ECON, till kommissionen: Förseningarna av kommissionens antagande av förslag om finansiella tjänster (2013/2658(RSP)) (B7-0209/2013)

Sharon Bowles utvecklade frågorna.

Lucinda Creighton (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B7-0208/2013.

Michel Barnier (ledamot av kommissionen) besvarade frågan B7-0209/2013.

Talare: Jean-Paul Gauzès för PPE-gruppen, Elisa Ferreira för S&D-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Godfrey Bloom för EFD-gruppen, och Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen.

Talare: Michel Barnier och Lucinda Creighton.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Sharon Bowles, för utskottet ECON, om finansiella tjänster: Brist på framsteg i rådet och kommissionens försenade antagande av vissa förslag (2013/2658(RSP) (B7-0304/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 13.6.2013.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy