Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2673(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0270/2013

Forhandlinger :

PV 12/06/2013 - 3
CRE 12/06/2013 - 3

Afstemninger :

PV 12/06/2013 - 8.21

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0270

Protokol
Onsdag den 12. juni 2013 - Strasbourg

3. Forberedelse til Det Europæiske Råds møde (27.-28. juni 2013) (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse til Det Europæiske Råds møde (27.-28. juni 2013) (2012/2807(RSP))

Lucinda Creighton (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Georgios Toussas om situationen på den græske offentlige tv-station og radiostation, Joseph Daul for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marianne Thyssen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen og Martin Callanan for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Graham Watson, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Martin Callanan, som besvarede dette, og som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sylvie Goulard, Lorenzo Fontana for EFD-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Nicole Sinclaire, løsgænger, Gay Mitchell, Roberto Gualtieri, Marielle de Sarnez, Ivo Strejček, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer, Alejandro Cercas, Andrew Henry William Brons, Giovanni La Via, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Jean-Paul Gauzès, Udo Bullmann, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Luis de Grandes Pascual, Anni Podimata, Corien Wortmann-Kool, Paulo Rangel og Marietta Giannakou.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Roberta Angelilli, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Ildikó Gáll-Pelcz, Véronique De Keyser, Paul Murphy og Andreas Mölzer.

Talere: Olli Rehn (næstformand i Kommissionen), Daniel Cohn-Bendit, László Andor (medlem af Kommissionen), Daniel Cohn-Bendit for at stille et spørgsmål, som Olli Rehn besvarede, og Lucinda Creighton.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

a) Demokratisk beslutningstagning i ØMU fremover (2013/2672(RSP)):

- Elmar Brok for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda og Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen og Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen om styrkelse af europæisk demokrati i den fremtidige ØMU (B7-0271/2013)

- Derk Jan Eppink for ECR-Gruppen om demokratisk beslutningstagning i ØMU'en (B7-0272/2013)

- Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Younous Omarjee og Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen om forberedelserne af Det Europæiske Råd den 27.-28. juni 2013 om demokratisk beslutningstagning i den fremtidige ØMU (B7-0277/2013).

b) Europæisk indsats til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden (2013/2673(RSP)):

- Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Őry og Roberta Angelilli for PPE-Gruppen om ungdomsarbejdsløshed (B7-0270/2013)

- Milan Cabrnoch og Anthea McIntyre for ECR-Gruppen om en europæisk indsats til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed (B7-0273/2013)

- Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas og Jaroslav Paška for EFD-Gruppen om forberedelserne til Det Europæiske Råds møde (27.-28. juni 2013) - EU’s indsats til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden (B7-0275/2013)

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Marije Cornelissen, Ana Miranda, Franziska Keller og Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen om en europæisk indsats til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden (B7-0276/2013)

- Nadja Hirsch og Hannu Takkula for ALDE-Gruppen om bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden (B7-0278/2013)

- Hannes Swoboda for S&D-Gruppen om forberedelserne til Det Europæiske Råds møde (27.-28. juni 2013) - EU’s indsats til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden (B7-0279/2013)

- Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Younous Omarjee og Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen om forberedelserne til Det Europæiske Råds møde (27.-28. juni 2013) – en europæisk indsats til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden (B7-0280/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.20 i protokollen af 12.6.2013 og punkt 8.21 i protokollen af 12.6.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik