Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2673(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0270/2013

Keskustelut :

PV 12/06/2013 - 3
CRE 12/06/2013 - 3

Äänestykset :

PV 12/06/2013 - 8.21

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0270

Pöytäkirja
Keskiviikko 12. kesäkuuta 2013 - Strasbourg

3. 27.–28. kesäkuuta 2013 pidettävän Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: 27.–28. kesäkuuta 2013 pidettävän Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu (2012/2807(RSP))

Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Georgios Toussas Kreikan valtiollisen yleisradioyhtiön tilanteesta, Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marianne Thyssen, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Graham Watson, esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Martin Callananille, joka vastasi siihen, ja vastatakseen myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sylvie Goulard, Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nicole Sinclaire, Gay Mitchell, Roberto Gualtieri, Marielle de Sarnez, Ivo Strejček, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, Alejandro Cercas, Andrew Henry William Brons, Giovanni La Via, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Jean-Paul Gauzès, Udo Bullmann, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Luis de Grandes Pascual, Anni Podimata, Corien Wortmann-Kool, Paulo Rangel ja Marietta Giannakou.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Roberta Angelilli, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Ildikó Gáll-Pelcz, Véronique De Keyser, Paul Murphy ja Andreas Mölzer.

Puheenvuorot: Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja), Daniel Cohn-Bendit, László Andor (komission jäsen), Daniel Cohn-Bendit, joka esitti Olli Rehnille kysymyksen, johon tämä vastasi, ja Lucinda Creighton.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

a) Demokraattinen päätöksenteko tulevaisuuden EMUssa (2013/2672(RSP)):

- Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda ja Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta unionin demokraattisen päätöksenteon vahvistamisesta tulevaisuuden EMUssa (B7-0271/2013)

- Derk Jan Eppink ECR-ryhmän puolesta demokraattisesta päätöksenteosta talous- ja rahaliitossa (B7-0272/2013)

- Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Younous Omarjee ja Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta Eurooppa-neuvoston kokouksen (27.–28. kesäkuuta 2013) valmisteluista – demokraattinen päätöksenteko tulevaisuuden EMUssa (B7-0277/2013).

b) EU:n toimet nuorisotyöttömyyden torjumiseksi (2013/2673(RSP)):

- Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Őry ja Roberta Angelilli PPE-ryhmän puolesta nuorisotyöttömyydestä (B7-0270/2013)

- Milan Cabrnoch ja Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta eurooppalaisista toimista nuorisotyöttömyyden torjumiseksi (B7-0273/2013)

- Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas ja Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta Eurooppa-neuvoston kokouksen (27.–28. kesäkuuta 2013) valmistelusta – EU:n toimet nuorisotyöttömyyden torjumiseksi (B7-0275/2013)

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Marije Cornelissen, Ana Miranda, Franziska Keller ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta eurooppalaisista toimista nuorisotyöttömyyden torjumiseksi (B7-0276/2013)

- Nadja Hirsch ja Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta nuorisotyöttömyyden torjunnasta (B7-0278/2013)

- Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta Eurooppa-neuvoston kokouksen (27.–28. kesäkuuta 2013) valmistelusta – EU:n toimet nuorisotyöttömyyden torjumiseksi (B7-0279/2013)

- Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Younous Omarjee ja Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta Eurooppa-neuvoston kokouksen (27.–28. kesäkuuta 2013) valmistelusta – EU:n toimet nuorisotyöttömyyden torjumiseksi (B7-0280/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.6.2013, kohta 8.20 ja istunnon pöytäkirja 12.6.2013, kohta 8.21.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö