Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2673(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0270/2013

Viták :

PV 12/06/2013 - 3
CRE 12/06/2013 - 3

Szavazatok :

PV 12/06/2013 - 8.21

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0270

Jegyzőkönyv
2013. június 12., Szerda - Strasbourg

3. Az Európai Tanács 2013. június 27–28-i ülésének előkészítése (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2013. június 27–28-i ülésének előkészítése (2012/2807(RSP))

Lucinda Creighton (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Georgios Toussas, a görög közszolgálati televízió és rádió helyzetéről, Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marianne Thyssen, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Martin Callanan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

Felszólal: Graham Watson, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Martin Callanan, aki válaszol, és válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sylvie Goulard, Lorenzo Fontana, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nicole Sinclaire, független, Gay Mitchell, Roberto Gualtieri, Marielle de Sarnez, Ivo Strejček, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Reinhard Bütikofer, Alejandro Cercas, Andrew Henry William Brons, Giovanni La Via, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Jean-Paul Gauzès, Udo Bullmann, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Luis de Grandes Pascual, Anni Podimata, Corien Wortmann-Kool, Paulo Rangel és Marietta Giannakou.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Roberta Angelilli, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Ildikó Gáll-Pelcz, Véronique De Keyser, Paul Murphy és Andreas Mölzer.

Felszólal: Olli Rehn (a Bizottság alelnöke), Daniel Cohn-Bendit, László Andor (a Bizottság tagja), Daniel Cohn-Bendit, hogy feltegyen egy kérdést, amelyre Olli Rehn válaszol, és Lucinda Creighton.

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

a) Demokratikus döntéshozatal a jövőbeni GMU-ban (2013/2672(RSP)):

- Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda és Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az európai demokráciának a jövőbeli GMU keretében történő megerősítéséről (B7-0271/2013);

- Derk Jan Eppink, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a demokratikus döntéshozatalról a Gazdasági és Monetáris Unióban (B7-0272/2013);

- Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Younous Omarjee és Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a gazdasági és monetáris unióban történő demokratikus döntéshozatalról szóló 2013. június 27–28-i Európai Tanács előkészületeiről (B7-0277/2013).

b) Európai fellépés a fiatalkori munkanélküliség felszámolására (2013/2673(RSP)):

- Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Őry és Roberta Angelilli, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a fiatalok munkanélküliségéről (B7-0270/2013);

- Milan Cabrnoch és Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a fiatalok munkanélkülisége elleni európai fellépésről (B7-0273/2013);

- Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas és Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, az Európai Tanácsnak a fiatalok munkanélkülisége elleni európai fellépés témájával foglalkozó, 2013. június 27–28-i ülésének előkészítéséről (B7-0275/2013);

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Marije Cornelissen, Ana Miranda, Franziska Keller és Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a fiatalok munkanélkülisége elleni európai fellépésről (B7-0276/2013);

- Nadja Hirsch és Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemről (B7-0278/2013);

- Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a fiatalok munkanélkülisége elleni európai fellépés témájával foglalkozó, 2013. június 27–28-i európai tanácsi ülés előkészítéséről (B7-0279/2013);

- Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Younous Omarjee és Jacky Hénin, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Európai Tanácsnak a fiatalok munkanélkülisége elleni európai fellépés témájával foglalkozó, 2013. június 27–28-i ülésének előkészítéséről (B7-0280/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.6.12-i jegyzőkönyv, 8.20. pont és 2013.6.12-i jegyzőkönyv, 8.21. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat