Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2673(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0270/2013

Debatai :

PV 12/06/2013 - 3
CRE 12/06/2013 - 3

Balsavimas :

PV 12/06/2013 - 8.21

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0270

Protokolas
Trečiadienis, 2013 m. birželio 12 d. - Strasbūras

3. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. birželio 27–28 d.) (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. birželio 27–28 d.) (2012/2807(RSP))

Lucinda Creighton (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Georgios Toussas dėl Graikijos visuomeninės televizijos ir radijo padėties, Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą Marianne Thyssen klausimą), Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, ir Martin Callanan ECR frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Graham Watson (jis pakėlęs mėlynąją kortelę pateikė klausimą Martin Callanan, pastarasis į jį atsakė, ir jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Sylvie Goulard pateiktą klausimą), Lorenzo Fontana EFD frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Nicole Sinclaire , nepriklausoma Parlamento narė, Gay Mitchell, Roberto Gualtieri, Marielle de Sarnez, Ivo Strejček, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Reinhard Bütikofer pateiktą klausimą), Alejandro Cercas, Andrew Henry William Brons, Giovanni La Via, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Jean-Paul Gauzès, Udo Bullmann, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Luis de Grandes Pascual, Anni Podimata, Corien Wortmann-Kool, Paulo Rangel ir Marietta Giannakou.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Roberta Angelilli, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Ildikó Gáll-Pelcz, Véronique De Keyser, Paul Murphy ir Andreas Mölzer.

Kalbėjo: Olli Rehn (Komisijos pirmininko pavaduotojas), Daniel Cohn-Bendit, László Andor (Komisijos narys), Daniel Cohn-Bendit (jis pateikė klausimą, į kurį atsakė Olli Rehn) ir Lucinda Creighton.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

a) Demokratinis sprendimų priėmimas būsimoje EPS (2013/2672(RSP)):

- Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda ir Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, ir Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Europos demokratijos stiprinimo būsimoje EPS (B7-0271/2013);

- Derk Jan Eppink ECR frakcijos vardu – dėl demokratinio sprendimų priėmimo EPS (B7-0272/2013);

- Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Younous Omarjee ir Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu – „Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. birželio 27–28 d.). Demokratinis sprendimų priėmimas būsimoje EPS“ (B7-0277/2013).

b) Europos kovos su jaunimo nedarbu planas (2013/2673(RSP)):

- Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Őry ir Roberta Angelilli PPE frakcijos vardu – dėl jaunimo nedarbo (B7-0270/2013);

- Milan Cabrnoch ir Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu – dėl ES veiksmų siekiant kovoti su jaunimo nedarbu (B7-0273/2013);

- Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas ir Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu – dėl pasirengimo Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. birželio 27–28 d.). ES veiksmai siekiant kovoti su jaunimo nedarbu (B7-0275/2013);

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Marije Cornelissen, Ana Miranda, Franziska Keller ir Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu – dėl ES veiksmų siekiant kovoti su jaunimo nedarbu (B7-0276/2013);

- Nadja Hirsch ir Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu – dėl kovos su jaunimo nedarbu (B7-0278/2013);

- Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu – dėl pasirengimo Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. birželio 27–28 d.). ES veiksmai siekiant kovoti su jaunimo nedarbu (B7-0279/2013);

- Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Younous Omarjee ir Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu – „Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. birželio 27–28 d.). ES veiksmai siekiant kovoti su jaunimo nedarbu“ (B7-0280/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.20 protokolo 12.6.2013 ir punktas 8.21 protokolo 12.6.2013.

Teisinė informacija - Privatumo politika