Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2673(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0270/2013

Debates :

PV 12/06/2013 - 3
CRE 12/06/2013 - 3

Balsojumi :

PV 12/06/2013 - 8.21

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0270

Protokols
Trešdiena, 2013. gada 12. jūnijs - Strasbūra

3. Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmei (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmei (2012/2807(RSP)).

Lucinda Creighton (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Georgios Toussas par stāvokli saistībā ar Grieķijas valsts televīziju un radio, Joseph Daul PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marianne Thyssen, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā un Martin Callanan ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Graham Watson, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Martin Callanan, kas uz to atbildēja un kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sylvie Goulard, Lorenzo Fontana EFD grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Nicole Sinclaire, pie grupām nepiederoša deputāte, Gay Mitchell, Roberto Gualtieri, Marielle de Sarnez, Ivo Strejček, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Reinhard Bütikofer, Alejandro Cercas, Andrew Henry William Brons, Giovanni La Via, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Jean-Paul Gauzès, Udo Bullmann, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Luis de Grandes Pascual, Anni Podimata, Corien Wortmann-Kool, Paulo Rangel un Marietta Giannakou.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Roberta Angelilli, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Ildikó Gáll-Pelcz, Véronique De Keyser, Paul Murphy un Andreas Mölzer.

Uzstājās Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks), Daniel Cohn-Bendit, László Andor (Komisijas loceklis), Daniel Cohn-Bendit, kas uzdeva jautājumu, uz kuru atbildēja Olli Rehn, un Lucinda Creighton.

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

Turpmāka demokrātiska lēmumu pieņemšana Ekonomikas un monetārajā savienībā (2013/2672(RSP))

- Elmar Brok PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda un Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā un Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā − par Eiropas demokrātijas nostiprināšanu turpmākajā Ekonomikas un monetārajā savienībā (EMS) (B7-0271/2013);

- Derk Jan Eppink ECR grupas vārdā − par lēmumu demokrātisku pieņemšanu ekonomikas un monetārajā savienībā (B7-0272/2013);

- Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Younous Omarjee un Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā − par gatavošanos Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmei — turpmāka demokrātiska lēmumu pieņemšana Ekonomikas un monetārajā savienībā (B7-0277/2013).

Eiropas plāns jauniešu bezdarba apkarošanā (2013/2673(RSP))

- Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Őry un Roberta Angelilli PPE grupas vārdā − par jauniešu bezdarbu (B7-0270/2013);

- Milan Cabrnoch un Anthea McIntyre ECR grupas vārdā − par Eiropas rīcību jauniešu bezdarba apkarošanā (B7-0273/2013);

- Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas un Jaroslav Paška EFD grupas vārdā − par gatavošanos Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmei — Eiropas rīcība jauniešu bezdarba apkarošanā (B7-0275/2013);

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Marije Cornelissen, Ana Miranda, Franziska Keller un Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā − par Eiropas rīcību jauniešu bezdarba apkarošanā (B7-0276/2013);

- Nadja Hirsch un Hannu Takkula ALDE grupas vārdā − par jauniešu bezdarba apkarošanu (B7-0278/2013);

- Hannes Swoboda S&D grupas vārdā − par gatavošanos Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmei — Eiropas rīcība jauniešu bezdarba apkarošanā (B7-0279/2013);

- Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Younous Omarjee un Jacky Hénin GUE/NGL grupas vārdā − par gatavošanos Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmei — Eiropas rīcība jauniešu bezdarba apkarošanā (B7-0280/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.06.2013. protokola 8.20. punkts un 12.06.2013. protokola 8.21. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika