Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0295(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0183/2013

Ingediende teksten :

A7-0183/2013

Debatten :

PV 11/06/2013 - 5
CRE 11/06/2013 - 5

Stemmingen :

PV 12/06/2013 - 8.8
CRE 12/06/2013 - 8.8
Stemverklaringen
PV 25/02/2014 - 5.15
CRE 25/02/2014 - 5.15
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0257
P7_TA(2014)0124

Notulen
Woensdag 12 juni 2013 - Straatsburg

8.8. Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen [COM(2012)0617 - C7-0358/2012- 2012/0295(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Emer Costello (A7-0183/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0257)

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès (voorzitter van de Commissie EMPL), om te vragen naar het standpunt van de Commissie over het geamendeerde voorstel, Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie), om dit standpunt uiteen te zetten, en Pervenche Berès, om overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement te verzoeken om uitstel van de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

De zaak werd derhalve geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Het woord werd gevoerd door:

Emer Costello (rapporteur) vóór de stemming.

Juridische mededeling - Privacybeleid