Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0242(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0432/2012

Ingivna texter :

A7-0432/2012

Debatter :

PV 11/06/2013 - 16
CRE 11/06/2013 - 16

Omröstningar :

PV 12/06/2013 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0258

Protokoll
Onsdagen den 12 juni 2013 - Strasbourg

8.9. Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck ***I (omröstning)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EG) nr […/…] [om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat] och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med uppgifter i Eurodac för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (omarbetning) [COM(2008)0825 - C6-0475/2008- 2008/0242(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0258)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0258)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy