Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0051(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0206/2013

Ingivna texter :

A7-0206/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/06/2013 - 8.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0264

Protokoll
Onsdagen den 12 juni 2013 - Strasbourg

8.15. Ändring av kodexen om Schengengränserna och konventionen om tillämpning av Schengenavtalet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådet förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) och konventionen om tillämpning av Schengenavtalet [COM(2011)0118 - C7-0070/2011- 2011/0051(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Georgios Papanikolaou (A7-0206/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0264)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0264)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy