Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0900(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0213/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0213/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2013 - 8.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0265

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο

8.16. Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου *** (ψηφοφορία)

Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [00110/2013 - C7-0166/2013- 2013/0900(NLE)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Rafał Trzaskowski και Roberto Gualtieri (A7-0213/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0265)

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου