Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2673(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0270/2013

Разисквания :

PV 12/06/2013 - 3
CRE 12/06/2013 - 3

Гласувания :

PV 12/06/2013 - 8.21

Приети текстове :

P7_TA(2013)0270

Протокол
Сряда, 12 юни 2013 г. - Страсбург

8.21. Подготовка за заседанието на Европейския съвет (27-28 юни 2013 г.) - Европейски действия за борба срещу безработицата (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013 и B7-0280/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0270/2013

(за замяна на B7-0270/2013, B7-0276/2013 и B7-0279/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

Csaba Őry, Joanna Katarzyna Skrzydlewska и Roberta Angelilli, от името на групата PPE;
Hannes Swoboda, Stephen Hughes, Pervenche Berès и Alejandro Cercas, от името на групата S&D;
Rebecca Harms и Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P7_TA(2013)0270)

(Предложенията за резолюции B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0278/2013 и B7-0280/2013 отпадат.)

Правна информация - Политика за поверителност