Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2637(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0256/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/06/2013 - 8.22
CRE 12/06/2013 - 8.22

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0271

Pöytäkirja
Keskiviikko 12. kesäkuuta 2013 - Strasbourg

8.22. Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 tarkistamisen lukkiutunut tilanne (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 ja B7-0266/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0256/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0256/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 ja B7-0266/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume ja Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez ja Andrea Zanoni ALDE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda ja Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0271)

(Päätöslauselmaesitys B7-057/2013 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö