Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2637(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0256/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/06/2013 - 8.22
CRE 12/06/2013 - 8.22

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0271

Notulen
Woensdag 12 juni 2013 - Straatsburg

8.22. Impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001 (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 en B7-0266/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0256/2013

(ter vervanging van B7-0256/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 en B7-0266/2013):

ingediend door de volgende leden:

Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume en Claude Moraes, namens de S&D-Fractie;
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez en Andrea Zanoni, namens de ALDE-Fractie;
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda en Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie;
Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie;
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0271)

(Ontwerpresolutie B7-057/2013 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid