Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2637(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0256/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/06/2013 - 8.22
CRE 12/06/2013 - 8.22

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0271

Protokół
Środa, 12 czerwca 2013 r. - Strasburg

8.22. Impas w sprawie przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 i B7-0266/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0256/2013

(zastępujący B7-0256/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 i B7-0266/2013):

złożony przez następujących posłów:

Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume i Claude Moraes w imieniu grupy S&D;
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez i Andrea Zanoni w imieniu grupy ALDE;
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda i Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE;
Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR;
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2013)0271)

(Projekt rezolucji B7-057/2013 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności