Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2637(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0256/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/06/2013 - 8.22
CRE 12/06/2013 - 8.22

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0271

Proces-verbal
Miercuri, 12 iunie 2013 - Strasbourg

8.22. Impas în ceea ce privește revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 şi B7-0266/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0256/2013

(care înlocuieşte B7-0256/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 şi B7-0266/2013):

depusă de următorii deputaţi:

Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume şi Claude Moraes, în numele Grupului S&D;
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez şi Andrea Zanoni, în numele Grupului ALDE;
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda şi Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE;
Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR;
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2013)0271)

(Propunerea de rezoluţie B7-057/2013 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate