Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2637(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0256/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/06/2013 - 8.22
CRE 12/06/2013 - 8.22

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0271

Zápisnica
Streda, 12. júna 2013 - Štrasburg

8.22. Zablokovanie revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001 (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 a B7-0266/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0256/2013

(nahrádzajúci B7-0256/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 a B7-0266/2013):

podaný týmito poslancami:

Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume a Claude Moraes v mene skupiny S&D;
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez a Andrea Zanoni v mene skupiny ALDE;
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda a Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE;
Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR;
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2013)0271)

(Návrh uznesenia B7-057/2013 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia