Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2637(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0256/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/06/2013 - 8.22
CRE 12/06/2013 - 8.22

Antagna texter :

P7_TA(2013)0271

Protokoll
Onsdagen den 12 juni 2013 - Strasbourg

8.22. Dödläge i översynen av förordning (EG) nr 1049/2001 (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 och B7-0266/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0256/2013

(ersätter B7-0256/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013 och B7-0266/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume och Claude Moraes för S&D-gruppen;
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez och Andrea Zanoni för ALDE-gruppen;
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda och Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen;
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen;
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0271)

(Resolutionsförslag B7-057/2013 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy