Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 12. června 2013 - Štrasburk

9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2014
Roberta Angelilli, Ewald Stadler, Daniel Hannan a Syed Kamall

zpráva Raül Romeva i Rueda - A7-0144/2013
Peter Jahr, Julie Girling, Seán Kelly, Daniel Hannan a Syed Kamall

doporučení pro druhé čtení Antonio Masip Hidalgo - A7-0214/2013
Charles Tannock, Guido Milana, Joseph Cuschieri a Daniel Hannan

doporučení pro druhé čtení Cecilia Wikström - A7-0216/2013
Carmen Romero López, Roberta Angelilli, Oreste Rossi a Mario Borghezio

zpráva Emer Costello - A7-0183/2013
Marina Yannakoudakis, Ana Miranda, Salvatore Caronna, Agnès Le Brun, Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Martina Anderson, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Phil Bennion, Seán Kelly, Martin Kastler, Syed Kamall a Marian Harkin

zpráva Monica Luisa Macovei - A7-0432/2012
Alfredo Antoniozzi, Paul Murphy a Philip Claeys

zpráva Renate Weber - A7-0200/2012
Alfredo Antoniozzi, Ewald Stadler, Anna Maria Corazza Bildt, Philip Claeys, Salvatore Caronna a Seán Kelly

zpráva Carlos Coelho - A7-0215/2013
Guido Milana, Philip Claeys a Elena Băsescu

zpráva Klaus-Heiner Lehne - A7-0278/2012
Marina Yannakoudakis a Andrea Češková

zpráva Arlene McCarthy - A7-0292/2012
Marian Harkin

zpráva Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0186/2013
Marina Yannakoudakis, Francesca Barracciu, Charles Tannock, Julie Girling a Seán Kelly

Sociální investice pro růst a soudržnost - B7-0255/2013
Marina Yannakoudakis, Izaskun Bilbao Barandica, Elisabetta Gardini, Petru Constantin Luhan a Martin Kastler

Právní upozornění - Ochrana soukromí