Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 12 juni 2013 - Straatsburg

9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Kalender vergaderperioden EP - 2014
Roberta Angelilli, Ewald Stadler, Daniel Hannan en Syed Kamall

Verslag Raül Romeva i Rueda - A7-0144/2013
Peter Jahr, Julie Girling, Seán Kelly, Daniel Hannan en Syed Kamall

Aanbeveling voor de tweede lezing Antonio Masip Hidalgo - A7-0214/2013
Charles Tannock, Guido Milana, Joseph Cuschieri en Daniel Hannan

Aanbeveling voor de tweede lezing Cecilia Wikström - A7-0216/2013
Carmen Romero López, Roberta Angelilli, Oreste Rossi en Mario Borghezio

Verslag Emer Costello - A7-0183/2013
Marina Yannakoudakis, Ana Miranda, Salvatore Caronna, Agnès Le Brun, Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Martina Anderson, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Phil Bennion, Seán Kelly, Martin Kastler, Syed Kamall en Marian Harkin

Verslag Monica Luisa Macovei - A7-0432/2012
Alfredo Antoniozzi, Paul Murphy en Philip Claeys

Verslag Renate Weber - A7-0200/2012
Alfredo Antoniozzi, Ewald Stadler, Anna Maria Corazza Bildt, Philip Claeys, Salvatore Caronna en Seán Kelly

Verslag Carlos Coelho - A7-0215/2013
Guido Milana, Philip Claeys en Elena Băsescu

Verslag Klaus-Heiner Lehne - A7-0278/2012
Marina Yannakoudakis en Andrea Češková

Verslag Arlene McCarthy - A7-0292/2012
Marian Harkin

Verslag Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0186/2013
Marina Yannakoudakis, Francesca Barracciu, Charles Tannock, Julie Girling en Seán Kelly

Sociale investeringen voor groei en cohesie - B7-0255/2013
Marina Yannakoudakis, Izaskun Bilbao Barandica, Elisabetta Gardini, Petru Constantin Luhan en Martin Kastler

Juridische mededeling - Privacybeleid