Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 12 juni 2013 - Straatsburg

15. Situatie in Turkije (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Turkije (2013/2664(RSP))

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ria Oomen-Ruijten, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Franz Obermayr, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Posselt, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Niki Tzavela, namens de EFD-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Laurence J.A.J. Stassen, niet-fractiegebonden lid, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Adam Bielan, Fiorello Provera, Paul Murphy, Philip Claeys, Elmar Brok, Raimon Obiols, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Cristiana Muscardini, Bastiaan Belder, Georgios Toussas, Ewald Stadler, Eija-Riitta Korhola, Ana Gomes, Marietje Schaake, Andreas Mölzer, Eleni Theocharous, Richard Howitt, Dimitar Stoyanov, Maria Eleni Koppa, Emine Bozkurt, María Muñiz De Urquiza, Michael Cashman en Sophocles Sophocleous.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marietta Giannakou, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Eduard Kukan, Antigoni Papadopoulou en Kyriacos Triantaphyllides.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jarosław Leszek Wałęsa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Andrew Henry William Brons, Georgios Koumoutsakos, Zita Gurmai, Niki Tzavela en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle (lid van de Commissie) en Catherine Ashton.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Fiorello Provera, Lorenzo Fontana en Rolandas Paksas, namens de EFD-Fractie, over de situatie in Turkije (2013/2664(RSP)) (B7-0305/2013);

- Hélène Flautre, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Turkije (2013/2664(RSP)) (B7-0306/2013);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Raimon Obiols, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt, Boris Zala, Michael Cashman en Pino Arlacchi, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Turkije (2013/2664(RSP)) (B7-0307/2013);

- Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Sajjad Karim en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Turkije (2013/2664(RSP)) (B7-0308/2013);

- Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, Alda Sousa, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin en Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Turkije (2013/2664(RSP)) (B7-0309/2013);

- Alexander Graf Lambsdorff, Guy Verhofstadt, Louis Michel, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Hannu Takkula en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Turkije (2013/2664(RSP)) (B7-0310/2013);

- Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Bernd Posselt en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Turkije (2013/2664(RSP)) (B7-0311/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 13.6.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid