Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2253(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0147/2013

Indgivne tekster :

A7-0147/2013

Forhandlinger :

PV 12/06/2013 - 16
CRE 12/06/2013 - 16

Afstemninger :

PV 13/06/2013 - 7.7
CRE 13/06/2013 - 7.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0278

Protokol
Onsdag den 12. juni 2013 - Strasbourg

16. Revisionen i 2013 af EU-Udenrigstjenestens organisation og funktionsmåde (forhandling)
CRE

Henstilling til Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand i Kommissionen, til Rådet og til Kommissionen om revisionen i 2013 af EU-Udenrigstjenestens organisation og funktionsmåde [2012/2253(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordførere: Elmar Brok og Roberto Gualtieri (A7-0147/2013)

Elmar Brok (ordfører) og Roberto Gualtieri (ordfører) fremlagde henstillingen.

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) tog ordet.

Talere: Nadezhda Neynsky (ordfører for udtalelse fra BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen, Franziska Katharina Brantner for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth for EFD-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, Jacek Protasiewicz, Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Frank Vanhecke, Arnaud Danjean, María Muñiz De Urquiza, Anneli Jäätteenmäki, Mirosław Piotrowski, Cristian Dan Preda, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marietta Giannakou, Ricardo Cortés Lastra, Eduard Kukan og Othmar Karas.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Talere: Inese Vaidere og Roberta Metsola.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eija-Riitta Korhola, Ingeborg Gräßle, Charalampos Angourakis, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb og Nicole Sinclaire.

Talere: Catherine Ashton, Elmar Brok og Roberto Gualtieri.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 13.6.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik