Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2253(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0147/2013

Texte depuse :

A7-0147/2013

Dezbateri :

PV 12/06/2013 - 16
CRE 12/06/2013 - 16

Voturi :

PV 13/06/2013 - 7.7
CRE 13/06/2013 - 7.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0278

Proces-verbal
Miercuri, 12 iunie 2013 - Strasbourg

16. Revizuirea în 2013 a organizării și funcționării SEAE (dezbatere)
CRE

Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene, Consiliului și Comisiei privind revizuirea în 2013 a organizării și funcționării SEAE [2012/2253(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Coraportori: Elmar Brok şi Roberto Gualtieri (A7-0147/2013)

Elmar Brok (raportor) şi Roberto Gualtieri (raportor) au prezentat recomandarea.

A intervenit Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate ).

Au intervenit: Nadezhda Neynsky (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, Franziska Katharina Brantner, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFD, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Jacek Protasiewicz, Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Frank Vanhecke, Arnaud Danjean, María Muñiz De Urquiza, Anneli Jäätteenmäki, Mirosław Piotrowski, Cristian Dan Preda, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marietta Giannakou, Ricardo Cortés Lastra, Eduard Kukan şi Othmar Karas.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Au intervenit: Inese Vaidere şi Roberta Metsola.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eija-Riitta Korhola, Ingeborg Gräßle, Charalampos Angourakis, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb şi Nicole Sinclaire.

Au intervenit: Catherine Ashton, Elmar Brok şi Roberto Gualtieri.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 13.6.2013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate