Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2253(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0147/2013

Ingivna texter :

A7-0147/2013

Debatter :

PV 12/06/2013 - 16
CRE 12/06/2013 - 16

Omröstningar :

PV 13/06/2013 - 7.7
CRE 13/06/2013 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0278

Protokoll
Onsdagen den 12 juni 2013 - Strasbourg

16. Översynen 2013 av Europeiska utrikestjänstens organisation och funktionssätt (debatt)
CRE

Rekommendation till unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och vice ordföranden för Europeiska kommissionen, till rådet och till kommissionen om översynen 2013 av Europeiska utrikestjänstens organisation och funktionssätt [2012/2253(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. medföredragande: Elmar Brok och Roberto Gualtieri (A7-0147/2013)

Elmar Brok (föredragande) och Roberto Gualtieri (föredragande) redogjorde för rekommendationen.

Talare: Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Nadezhda Neynsky (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Franziska Katharina Brantner för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Jacek Protasiewicz, Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Paweł Robert Kowal, Frank Vanhecke, Arnaud Danjean, María Muñiz De Urquiza, Anneli Jäätteenmäki, Mirosław Piotrowski, Cristian Dan Preda, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marietta Giannakou, Ricardo Cortés Lastra, Eduard Kukan och Othmar Karas.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talare: Inese Vaidere och Roberta Metsola.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Ingeborg Gräßle, Charalampos Angourakis, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb och Nicole Sinclaire.

Talare: Catherine Ashton, Elmar Brok och Roberto Gualtieri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 13.6.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy