Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2081(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0176/2013

Debatten :

PV 12/06/2013 - 17
CRE 12/06/2013 - 17

Stemmingen :

PV 13/06/2013 - 7.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0274

Notulen
Woensdag 12 juni 2013 - Straatsburg

17. Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2012 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie - Vrijheid van pers en media in de wereld - Bevordering en bescherming van de vrijheid van godsdienst of overtuiging (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2012 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (2013/2632(RSP))

Verslag over vrijheid van pers en media in de wereld [2011/2081(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Marietje Schaake (A7-0176/2013)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de ontwerprichtsnoeren van de EU tot bevordering en bescherming van de vrijheid van godsdienst en overtuiging [2013/2082(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Laima Liucija Andrikienė (A7-0203/2013)

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Marietje Schaake en Laima Liucija Andrikienė leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Anna Ibrisagic, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniël van der Stoep, niet-fractiegebonden lid, en Gay Mitchell, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marie-Christine Vergiat, Joanna Senyszyn, Kristiina Ojuland, Nicole Kiil-Nielsen, Susy De Martini, Jaroslav Paška, Nikolaos Chountis en Bruno Gollnisch.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Grzyb, Raimon Obiols, Jelko Kacin, Jean-Jacob Bicep, Mirosław Piotrowski, Charalampos Angourakis, Ewald Stadler, György Schöpflin, Maria Eleni Koppa, Struan Stevenson, Marietta Giannakou, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Thijs Berman, Jörg Leichtfried, Peter van Dalen, Jarosław Leszek Wałęsa, Liisa Jaakonsaari, Sajjad Karim, Sari Essayah, Thijs Berman, Vytautas Landsbergis, Pino Arlacchi, Kinga Gál, Michael Cashman, Eduard Kukan, Zita Gurmai, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Barbara Matera, Roberta Angelilli en Salvatore Iacolino.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Marusya Lyubcheva, Licia Ronzulli en Ana Gomes.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eija-Riitta Korhola.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie) en Laima Liucija Andrikienė.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 13.6.2013 en punt 7.8 van de notulen van 13.6.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid