Előző 
 Következő 
RCVVOTESPVTACRE
Jegyzőkönyv
2013. június 12., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Pénzügyi szolgáltatások: Az előrehaladás hiánya a Tanácsban és a Bizottság késedelme bizonyos javaslatok elfogadása terén (vita)
 3.Az Európai Tanács 2013. június 27–28-i ülésének előkészítése (vita)
 4.Köszöntés
 5.Szavazások órája
  
5.1.Neven Mimica európai bizottsági taggá történő kinevezése –(szavazás)
  
5.2.A Parlament 2014-es ülésnaptára (szavazás)
 6.Ünnepélyes ülés – Portugália
 7.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 8.Szavazások órája (folytatás)
  
8.1.Az állandó bizottságok tagjainak létszáma (szavazás)
  
8.2.Neven Mates számvevőszéki taggá történő kinevezése * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.3.George Pufan (számvevőszéki taggá történő kinevezése * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.4.A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.5.A nemzetközi védelmet kérelmezők befogadási szabályainak megállapítása (átdolgozás) ***II (szavazás)
  
8.6.Egy harmadik országból származó, vagy hontalan személy által az egyik tagállamban benyújtott, nemzetközi védelem iránti kérelem (átdolgozás) ***II (szavazás)
  
8.7.Nemzetközi védelem megadása és visszavonása (átdolgozás) ***II (szavazás)
  
8.8.A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap ***I (szavazás)
  
8.9.Az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” rendszer létrehozása ***I (szavazás)
  
8.10.A belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállítása ***I (szavazás)
  
8.11.A schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmus létrehozása * (szavazás)
  
8.12.Meghatározott jogi formájú vállalkozások pénzügyi kimutatásai és a kapcsolódó beszámolók ***I (szavazás)
  
8.13.A szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények ***I (szavazás)
  
8.14.A közvetlen kifizetésekre a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási mérték 73/2009/EK rendelet szerinti rögzítése ***I (szavazás)
  
8.15.A schengeni határ-ellenőrzési kódex és a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosítása ***I (szavazás)
  
8.16.Az Európai Tanácsnak az Európai Parlament összetételét meghatározó határozattervezete *** (szavazás)
  
8.17.Szociális beruházás a növekedés és a kohézió érdekében (szavazás)
  
8.18.A szélesebb körű állami támogatási rendszerek részét képező regionális politika (szavazás)
  
8.19.Éves jelentés a versenypolitikáról (szavazás)
  
8.20.A 2013. június 27–28-i Európai Tanács előkészítése – Demokratikus döntéshozatal a jövőbeni GMU-ban (szavazás)
  
8.21.A 2013. június 27–28-i Európai Tanács előkészítése – Európai fellépés a fiatalkori munkanélküliség felszámolására (szavazás)
  
8.22.Az 1049/2001/EK rendelet holtpontra jutott felülvizsgálata (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)
 13.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.A törökországi helyzet (vita)
 16.Az EKSZ szervezetének és működésének 2013. évi felülvizsgálata (vita)
 17.2012. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája – A sajtó és média szabadsága a világban – A vallás- vagy meggyőződésszabadság előmozdítása és védelme (vita)
 18.Szélesebb transzatlanti partnerség (vita)
 19.Mali újjáépítése és demokratizálása (vita)
 20.Partnerségi és együttműködési megállapodás Afganisztánnal (vita)
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – Neven Mimica európai bizottsági taggá történő kinevezése
 2. melléklet – Neven Mates számvevőszéki taggá történő kinevezése
 3. melléklet – George Pufan számvevőszéki taggá történő kinevezése
Jegyzőkönyv (251 kb) Jelenléti ív (64 kb)    Név szerinti szavazás eredménye (1814 kb) 1. melléklet (7 kb) 2. melléklet (7 kb) 3. melléklet (7 kb) 
 
Jegyzőkönyv (240 kb) Jelenléti ív (52 kb) A szavazások eredménye (461 kb) Név szerinti szavazás eredménye (869 kb)    
 
Jegyzőkönyv (323 kb) Jelenléti ív (64 kb) A szavazások eredménye (588 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1600 kb)    
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat