Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Trešdiena, 2013. gada 12. jūnijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Finanšu pakalpojumi — virzības trūkums Padomē un Komisijas kavēšanās atsevišķu priekšlikumu pieņemšanā (debates)
 3.Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmei (debates)
 4.Oficiāla sveikšana
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Eiropas Komisijas locekļa iecelšana — Neven Mimica (balsošana)
  
5.2.Parlamenta 2014. gada sesiju kalendārs (balsošana)
 6.Svinīgā sēde — Portugāle
 7.Kļūdu labojumi (Reglamenta 216. pants)
 8.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
8.1.Pastāvīgo komiteju skaitliskais sastāvs (balsošana)
  
8.2.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Neven Mates * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.3.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — George Pufan * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.4.Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta zveja ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.5.Standartu noteikšana starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (pārstrādāta redakcija) ***II (balsošana)
  
8.6.Trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, izskatīšana (pārstrādāta redakcija) ***II (balsošana)
  
8.7.Starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršana un atņemšana (pārstrādāta redakcija) ***II (balsošana)
  
8.8.Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds ***I (balsošana)
  
8.9.Pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas EURODAC izveide ***I (balsošana)
  
8.10.Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām ***I (balsošana)
  
8.11.Novērtēšanas mehānisma izveide, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu * (balsošana)
  
8.12.Noteiktu veidu uzņēmumu finanšu pārskati un ar tiem saistītie ziņojumi ***I (balsošana)
  
8.13.Atklātības prasības attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū ***I (balsošana)
  
8.14.Regulā (EK) Nr. 73/2009 paredzētās tiešo maksājumu korekcijas likmes noteikšana attiecībā uz 2013. kalendāro gadu ***I (balsošana)
  
8.15.Grozījumu izdarīšana Šengenas Robežu kodeksā un Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu ***I (balsošana)
  
8.16.Projekts Eiropadomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu *** (balsošana)
  
8.17.Sociālie ieguldījumi izaugsmei un kohēzijai (balsošana)
  
8.18.Reģionālā politika kā daļa no plašākām valsts atbalsta shēmām (balsošana)
  
8.19.Ikgadējais ziņojums par konkurences politiku (balsošana)
  
8.20.Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmei — turpmāka demokrātiska lēmumu pieņemšana Ekonomikas un monetārajā savienībā (balsošana)
  
8.21.Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmei — Eiropas rīcība jauniešu bezdarba apkarošanā (balsošana)
  
8.22.Strupceļš Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanā (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 13.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Stāvoklis Turcijā (debates)
 16.EĀDD organizatoriskās struktūras un darbības pārskatīšana 2013. gadā (debates)
 17.2012. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā - Preses un plašsaziņas līdzekļu brīvība pasaulē - Reliģijas vai ticības brīvības veicināšana un aizsardzība (debates)
 18.Plašāka transatlantiskā partnerība (debates)
 19.Mali atjaunošana un demokratizācija (debates)
 20.Partnerības un sadarbības nolīgums ar Afganistānu (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums Komisijas locekļa iecelšana — Neven Mimica
 2. pielikums Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Neven Mates
 3. pielikums Revīzijas palātas locekļa iecelšana — George Pufan
Protokols (248 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (1814 kb) 1 Pielikums (7 kb) 2 Pielikums (7 kb) 3 Pielikums (7 kb) 
 
Protokols (238 kb) Apmeklējumu reģistrs (51 kb) Balsošanas rezultāti (387 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (801 kb)    
 
Protokols (304 kb) Apmeklējumu reģistrs (66 kb) Balsošanas rezultāti (561 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1672 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika