Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2664(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0305/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/06/2013 - 7.6
CRE 13/06/2013 - 7.6

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0277

Notulen
Donderdag 13 juni 2013 - Straatsburg

7.6. Situatie in Turkije (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B7-0305/2013, B7-0306/2013, B7-0307/2013, B7-0308/2013, B7-0309/2013, B7-0310/2013 en B7-0311/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0305/2013

(ter vervanging van B7-0305/2013, B7-0306/2013, B7-0307/2013, B7-0310/2013 en B7-0311/2013):

ingediend door de volgende leden:

Ria Oomen-Ruijten, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Ivo Belet en Rafał Trzaskowski, namens de PPE-Fractie;

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Raimon Obiols, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt, Boris Zala, Michael Cashman, Pino Arlacchi en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie;

Alexander Graf Lambsdorff, Guy Verhofstadt, Louis Michel, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Hannu Takkula en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie;

Hélène Flautre en Franziska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie;

Niki Tzavela en Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0277)

(Ontwerpresoluties B7-308/2013 en B7-0309/2013 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Bernd Posselt over amendement 1 (ingetrokken).

Juridische mededeling - Privacybeleid