Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2668(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0289/2013

Συζήτηση :

PV 13/06/2013 - 12.2
CRE 13/06/2013 - 12.2

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2013 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0285

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο

12.2. Αζερμπαϊτζάν: η υπόθεση του Ilgar Mammadov
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0289/2013, B7-0291/2013, B7-0293/2013, B7-0294/2013, B7-0296/2013 και B7-0297/2013 (2013/2668(RSP))

Οι Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Gerald Häfner, Marietje Schaake, Milan Cabrnoch, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Bernd Posselt, Marie-Christine Vergiat και Róża Gräfin von Thun und Hohenstein παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Monica Luisa Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Joanna Senyszyn, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Gerald Häfner και Marie-Christine Vergiat, Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Seán Kelly, Corina Creţu και Marek Henryk Migalski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sari Essayah, Kristiina Ojuland, Jacek Olgierd Kurski, Eija-Riitta Korhola και Jolanta Emilia Hibner.

Παρεμβαίνει ο Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου