Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2668(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0289/2013

Debaty :

PV 13/06/2013 - 12.2
CRE 13/06/2013 - 12.2

Głosowanie :

PV 13/06/2013 - 13.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0285

Protokół
Czwartek, 13 czerwca 2013 r. - Strasburg

13.2. Azerbejdżan: przypadek Ilgara Mammadova (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0289/2013, B7-0291/2013, B7-0293/2013, B7-0294/2013, B7-0296/2013 i B7-0297/2013 (2013/2668(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0289/2013

(zastępujący B7-0289/2013, B7-0291/2013, B7-0293/2013, B7-0294/2013, B7-0296/2013 i B7-0297/2013):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Jarosław Leszek Wałęsa, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka i Martin Kastler w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Libor Rouček, Mojca Kleva Kekuš i Emine Bozkurt w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Leonidas Donskis, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Gerben-Jan Gerbrandy, Robert Rochefort, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells i Graham Watson w imieniu grupy ALDE;

Ulrike Lunacek, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock w imieniu grupy ECR;

Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2013)0285)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności