Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2668(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0289/2013

Dezbateri :

PV 13/06/2013 - 12.2
CRE 13/06/2013 - 12.2

Voturi :

PV 13/06/2013 - 13.2

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0285

Proces-verbal
Joi, 13 iunie 2013 - Strasbourg

13.2. Azerbaidjan: cazul lui Ilgar Mammadov (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0289/2013, B7-0291/2013, B7-0293/2013, B7-0294/2013, B7-0296/2013 şi B7-0297/2013 (2013/2668(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0289/2013

(care înlocuieşte B7-0289/2013, B7-0291/2013, B7-0293/2013, B7-0294/2013, B7-0296/2013 şi B7-0297/2013):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Jarosław Leszek Wałęsa, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka şi Martin Kastler, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Libor Rouček, Mojca Kleva Kekuš şi Emine Bozkurt, în numele Grupului S&D;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Leonidas Donskis, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Gerben-Jan Gerbrandy, Robert Rochefort, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells şi Graham Watson, în numele Grupului ALDE;

Ulrike Lunacek, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda şi Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2013)0285)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate