Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2668(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0289/2013

Rozpravy :

PV 13/06/2013 - 12.2
CRE 13/06/2013 - 12.2

Hlasovanie :

PV 13/06/2013 - 13.2

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0285

Zápisnica
Štvrtok, 13. júna 2013 - Štrasburg

13.2. Azerbajdžan: prípad Ilgara Mamedova (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0289/2013, B7-0291/2013, B7-0293/2013, B7-0294/2013, B7-0296/2013 a B7-0297/2013 (2013/2668(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0289/2013

(nahrádzajúci B7-0289/2013, B7-0291/2013, B7-0293/2013, B7-0294/2013, B7-0296/2013 a B7-0297/2013):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Jarosław Leszek Wałęsa, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka a Martin Kastler v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Libor Rouček, Mojca Kleva Kekuš a Emine Bozkurt v mene skupiny S&D;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Leonidas Donskis, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Gerben-Jan Gerbrandy, Robert Rochefort, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells a Graham Watson v mene skupiny ALDE;

Ulrike Lunacek, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock v mene skupiny ECR;

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2013)0285)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia