Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2668(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0289/2013

Debatter :

PV 13/06/2013 - 12.2
CRE 13/06/2013 - 12.2

Omröstningar :

PV 13/06/2013 - 13.2

Antagna texter :

P7_TA(2013)0285

Protokoll
Torsdagen den 13 juni 2013 - Strasbourg

13.2. Azerbajdzjan: Fallet med Ilgar Mammadov (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0289/2013, B7-0291/2013, B7-0293/2013, B7-0294/2013, B7-0296/2013 och B7-0297/2013 (2013/2668(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0289/2013

(ersätter B7-0289/2013, B7-0291/2013, B7-0293/2013, B7-0294/2013, B7-0296/2013 och B7-0297/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Jarosław Leszek Wałęsa, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka och Martin Kastler för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Libor Rouček, Mojca Kleva Kekuš och Emine Bozkurt för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Leonidas Donskis, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Gerben-Jan Gerbrandy, Robert Rochefort, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells och Graham Watson för ALDE-gruppen;

Ulrike Lunacek, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock för ECR-gruppen;

Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0285)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy