Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2669(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0295/2013

Dezbateri :

PV 13/06/2013 - 12.3
CRE 13/06/2013 - 12.3

Voturi :

PV 13/06/2013 - 13.3

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0286

Proces-verbal
Joi, 13 iunie 2013 - Strasbourg

13.3. Situația musulmanilor rohingya (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0295/2013, B7-0298/2013, B7-0299/2013, B7-0300/2013, B7-0302/2013 şi B7-0303/2013 (2013/2669(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0295/2013

(care înlocuieşte B7-0295/2013, B7-0298/2013, B7-0299/2013, B7-0300/2013, B7-0302/2013 şi B7-0303/2013):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elisabeth Jeggle, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Ivo Belet, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Krzysztof Lisek, Bogusław Sonik şi László Tőkés, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes şi Richard Howitt, în numele Grupului S&D;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells şi Fiona Hall, în numele Grupului ALDE;

Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep, Franziska Keller şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, Adam Bielan şi Sajjad Karim, în numele Grupului ECR;

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2013)0286)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate