Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2669(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0295/2013

Debatter :

PV 13/06/2013 - 12.3
CRE 13/06/2013 - 12.3

Omröstningar :

PV 13/06/2013 - 13.3

Antagna texter :

P7_TA(2013)0286

Protokoll
Torsdagen den 13 juni 2013 - Strasbourg

13.3. Situationen för rohingyamuslimer (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0295/2013, B7-0298/2013, B7-0299/2013, B7-0300/2013, B7-0302/2013 och B7-0303/2013 (2013/2669(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0295/2013

(ersätter B7-0295/2013, B7-0298/2013, B7-0299/2013, B7-0300/2013, B7-0302/2013 och B7-0303/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elisabeth Jeggle, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Ivo Belet, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Krzysztof Lisek, Bogusław Sonik och László Tőkés för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes och Richard Howitt för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells och Fiona Hall för ALDE-gruppen;

Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep, Franziska Keller och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Adam Bielan och Sajjad Karim för ECR-gruppen;

Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0286)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy