Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 13. júna 2013 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi ES a Strednou Afrikou *** (rozprava)
 3.Opakované použitie informácií verejného sektora ***I (rozprava)
 4.Miléniové rozvojové ciele (rozprava)
 5.Druhá zmena dohody z Cotonou z 23. júna 2000 *** (rozprava)
 6.Program
 7.Hlasovanie
  7.1.Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi ES a Strednou Afrikou *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.2.Druhá zmena dohody z Cotonou z 23. júna 2000 *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.3.Sloboda tlače a médií vo svete (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.4.Opakované použitie informácií verejného sektora ***I (hlasovanie)
  7.5.Finančné služby: nedostatočný pokrok v Rade a meškanie Komisie pri prijímaní niektorých návrhov (hlasovanie)
  7.6.Situácia v Turecku (hlasovanie)
  7.7.Hodnotenie organizácie a fungovania ESVČ uskutočnené v roku 2013 (hlasovanie)
  7.8.Presadzovanie a ochrana slobody náboženského vyznania alebo viery (hlasovanie)
  7.9.Širšie transatlantické partnerstvo (hlasovanie)
  7.10.Obnova a demokratizácia Mali (hlasovanie)
  7.11.Dohoda o partnerstve a spolupráci s Afganistanom (hlasovanie)
  7.12.Miléniové rozvojové ciele (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Zloženie výborov a delegácií
 12.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  12.1.Právny štát v Rusku
  12.2.Azerbajdžan: prípad Ilgara Mamedova
  12.3.Situácia rohingyjských muslimov
 13.Hlasovanie
  13.1.Právny štát v Rusku (hlasovanie)
  13.2.Azerbajdžan: prípad Ilgara Mamedova (hlasovanie)
  13.3.Situácia rohingyjských muslimov (hlasovanie)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Predloženie dokumentov
 17.Presun rozpočtových prostriedkov
 18.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní
 20.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (200 kb) Prezenčná listina (58 kb)    Hlasovania podľa mien (1770 kb) 
 
Zápisnica (173 kb) Prezenčná listina (50 kb) Výsledky hlasovaní (415 kb) Hlasovania podľa mien (869 kb) 
 
Zápisnica (247 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovaní (566 kb) Hlasovania podľa mien (1759 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia