Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 1. juuli 2013 - Strasbourg

6. Parlamendi koosseis

Horvaatia pädevad ametiasutused on teatanud järgmiste parlamendiliikmete valimisest Euroopa Parlamenti alates 1. juulist 2013:

Marino Baldini      S&D

Biljana Borzan      S&D

Zdravka Bušić      PPE

Ivana Maletić      PPE

Sandra Petrović Jakovina   S&D

Tonino Picula      S&D

Andrej Plenković      PPE

Davor Stier         PPE

Dubravka Šuica      PPE

Ruža Tomašić      ECR

Oleg Valjalo      S&D

Nikola Vuljanić      GUE/NGL

Kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikega 1 ja kodukorra artikli 4 lõigetega 1 ja 4 võttis parlament teadmiseks nende volituste kehtima hakkamise 1. juulil 2013.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Marino Baldini, Biljana Borzan, Zdravka Bušić, Ivana Maletić, Sandra Petrović Jakovina, Tonino Picula, Andrej Plenković, Davor Stier, Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Oleg Valjalo ja Nikola Vuljanić vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

°
° ° °

Cristian Silviu Buşoi on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 28. juunist 2013.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 3 märkis parlament, et tema ametikoht jääb vabaks ja ta teavitab sellest asjaomast liikmesriiki.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika